D'Arcy's kitchen D'Arcy's kitchen

Taste of home


D'Arcy's kitchen

MSQ street 221, way 2141
Muscat +968 24699119

D'Arcy's kitchen

SundayWednesday: 8:3022:30

Thursday: 20:3023:30

Friday: 8:3023:30

Saturday: 8:0022:30